NOVINKY

 

 eKASA

 

 OBERON

 

 SERVIS

 

 PLAT. TERMINÁLY

 

 KONTAKT

 

 

Moduly OBERON

Pokladnica

Sklad

Účtovníctvo

Hotrlová recepcia

CRM a registratúra

Evidencia vozidiel

Mobilný čašník FiskalPRO mobile

Mobilný čašník PapayaPOS

 

 

OBERON - Skladová evidencia

 

Ušetrite náklady pri vedení skladu, evidujte svoje zásoby

jednoducho a presne 

 

- Objednávky, faktúry, inventúry

- Príjem, výdaj, prepojenie s pokladnicami

- Vytváranie receptúr, čiarové kódy, vlastné cenovky

- Varianty, parametre, sériové a výrobné čísla

 

Modul obsahuje všetky základné evidencie potrebné k vedeniu skladu (skladového hospodárstva, MTZ) od malých živnostníkov až po stredne veľké obchodné firmy. Je ho možné používať od malej predajne potravín, cez internetové obchody, až po bary, reštaurácie, či hotely.

 

- Neobmedzený počet skladov

- Sklady navzájom nezávislé alebo so vzájomnými väzbami

- Viaceré spôsoby vyskladnenia

- Možnosť sledovať vysporiadanosť dokladov

- Široká škála pripojiteľných fiškálnych zariadení

- Členenie dokladov s definovateľnými položkami

- Import/export pomocou XML komunikácie

 

Zaujímavé vlastnosti

Okrem štandardných funkcií a možností modul Skladová evidencia ponúka aj tieto zaujímavé vlastnosti:

 

- Automatická tvorba objednávok podľa evidovaných prijatých objednávok a aktuálneho stavu zásob.

- Skladová karta obsahuje celkom štyri predajné ceny, prípadne ďalšiu odporúčanú predajnú cenu. Okrem toho je možné pracovať s tzv. rozšírenou cenotvorbou - množstevné  zľavy,  akciové letáky,  letákové dohody s dodávateľmi, zľavy platné len v určitom čase (happy hour) a pod. Bližšie informácie o cenotvorbe získate v prezentácii Cenotvorba.

- Skladové karty je možné členiť do kategórií, ktoré sú zobrazené formou stromovej štruktúry. Jedna skladová karta môže byť priradená do viacerých kategórií.

- S modulom Skladová evidencia sa štandardne v cene licencie dodáva aj modul Pokladnica OBERON.

- Pobočkový režim - možnosť vytvoriť sieť maloobchodných predajní. Správa skladových položiek (cenník), evidencia skladu, cenotvorba (akcie) sa vykonávajú na centrále, z predajne sa on-line prenášajú informácie o predaji. Centrálna databáza môže byť umiestnená v centrále firmy, prípadne v cloud-e.

- Okrem bežných skladových kariet alebo služieb je možné používať aj skladové karty typu Receptúra.

- K dispozícii je evidencia komisionálneho predaja, či evidencia spotrebiteľ- ského balenia liehu (tzv. SBL pri predaji alkoholu).

- Sklad je možné prepojiť s internetovým obchodom - Prestashop (open source riešenie zdarma), prípadne s inými internetovými obchodmi.

- Prepracovaný systém inventúry, tlač manka, prebytku a podobne. Zadávanie fyzických množstiev je možné aj pomocou webovej aplikácie OBERON Web.

 

 

OBERON, reštaurácia, pokladnica, sklad, účtovníctvo, hotel