NOVINKY

 

 eKASA

 

 OBERON

 

 SERVIS

 

 PLAT. TERMINÁLY

 

 KONTAKT

 

 

Moduly OBERON
Pokladnica

Sklad

Účtovníctvo

Hotrlová recepcia

CRM a registratúra

Evidencia vozidiel

Mobilný čašník FiskalPRO mobile

Mobilný čašník PapayaPOS

 

 

OBERON - Pokladnica

 

     Vytvorte z vášho počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu prepojenú so skladom, účtovníctvom a hotelovým systémom. Pokladnica je prispôsobená pre  veľkoobchod,   maloobchod,   reštauráciu,    prípadne dotykový displej s režimom Fast Food. 

 

     Pokladnica OBERON v spolupráci s fiškálnou tlačiarňou umožňuje vytvoriť z počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu.

     Systém OBERON podporuje celý rad fiškálnych modulov, registračných pokladníc v režime on-line, displejov, váh a množstvo ďalších pripojiteľných zariadení.

     Pripojenie ľubovolného počtu pokladníc v sieťovej prevádzke, kde je na skúšobné účely možnosť použiť aj virtuálny fiškálny modul.

     Podpora exportu a importu údajov medzi centrálou a predajňami, automatická aktualizácia položiek (cien, množstiev atď.).

 

Základné nastavenie pokladnice

Maloobchodná pokladnica - bežný predaj v prevádzkach

Veľkoobchodná pokladnica - zúčtovanie výdajky, objednávky, faktúry

Reštauračná pokladnica - otvorené účty, presuny, tlač na bonovacej tlačiarni

Štandardný režim - ovládanie pomocou klávesnice alebo myši

Dotykový displej - štandardný - štandardné ovládanie dotykom

Režim Fast Food - predávané položky predstavujú tlačidlá s obrázkami

 

Oberon reštauračná pokladnica     Oberon prehľad

 

Zaujímavé vlastnosti

     Okrem štandardných funkcií a možností Pokladnica OBERON ponúka aj tieto zaujímavé vlastnosti:

 

- Rýchle PLU, definovateľné rýchle tlačidlá  napr. s konkrétnym typom platby, s konkrétnou výškou zľavy.

- Vykonanie úhrady dokladu viacerými typmi platidiel ( napr. stravné lístky +doplatok v hotovosti + doplatok kartou ).

- Jednoduché a rýchle storno dokladu (vrátenie tovaru), aj ľubovoľný počet dní spätne (z histórie dokladov).

- Práca s otvorenými stolmi, otvorenými účtami, grafický prehľad stolov.

- Pokročilá práca s otvorenými účtami - presun medzi účtami, ich zlúčenie, oprava a zľavy.

- Možnosť tlače ľubovoľného textu k dokladu, prípadne ku každej položke dokladu.

- Pri prenesení daňovej povinnosti (predaj bez DPH) možnosť z položiek dokladu vystaviť faktúru.

- Automatická tlač cenoviek a etikiet pri predaji, neobmedzený počet formátov cenoviek, možnosť vlastnej úpravy.

- Systém bonovacích monitorov - umožňuje zobrazovať objednávky jedál a nápojov na monitore ( dotykovej obrazovke, tablete) , ktoré boli objednané na otvorené účty (stoly).

- Práca s cudzími menami, ceninami ( stravnými lístkami, šekmi, pokážkami ) pri hotovostnom predaji, bezhotovostným platobným stykom pomocou platobného terminálu, prípadne vnútorným zúčtovaním (nedaňový doklad).

- Predaj tovaru pre rôznych odberateľov s rôznou cenou, možnosť tlače informácií o obchodnom partnerovi (zákazníkovi).

- Košíkový predaj - možnosť evidencie predaného tovaru na akomkoľvek mieste v rámci prevádzky, pričom vyúčtovanie sa zrealizuje na centrálnej pokladnici.

- Množstevné zľavy, akciové letáky, letákové dohody s dodávateľmi, zľavy platné len v určitom čase (happy hour) - bližšie informácie o cenotvorbe je možné získať v prezentácii Cenotvorba.

- Pri tlači pokladničného dokladu možnosť nahradiť názov položky na doklade za poznámku k položke (ak je zadaná pri predaji ) - týmto môže obsluha pokladnice uviesť na doklade text, aký v odôvodnených prípadoch zákazník požaduje.

- Pobočkový režim - možnosť vytvoriť sieť maloobchodných predajní. Správa skladových položiek (cenník), evidencia skladu, cenotvorba (akcie) sa vykonávajú na centrále, z predajne sa on-line prenášajú informácie o predaji. Centrálna databáza môže byť umiestnená v centrále firmy (server), prípadne v cloud-e.

- Prepojenie s modulom Hotelová recepcia - presun položiek z pokladnice Oberon na hotelový účet, zúčtovanie hotelového účtu.

- Prehľad o okamžitých tržbách vždy k dispozícii pomocou webovej aplikácie OBERON Web.

- Vernostný systém OBERON, vernostný systém CardBerg, prepojenie na iné vernostné systémy.

- Prepojenie so systémom  - mobilný čašník na platforme Android:

  FiskalPRO mobile, alebo Papaya POS.

 

 

OBERON, reštaurácia, pokladnica, sklad, účtovníctvo, hotel