Odosielať len v prípade novej pokladnice, alebo ak nastala
zmena údajov ( obchodný názov, adresa, prevádzka ).

Vyberte súbor s identifikačnými údajmi, ktorý ste stiahli z FS.
( identitydata_888....xml )

Vyberte súbor s autentifikačnými údajmi, ktorý ste stiahli z FS.
( authdata_888....xml )

Nepožívať diakritiku a špeciálne znaky !

Powered by jqueryform.com